Disclaimer

Disclaimer
SWV Kagerplas wil deze website actueel houden. Het kan echter voorkomen de weergegeven informatie op de site niet geheel of gedeeltelijk juist is, daarom is SWV Kagerplas vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. SWV Kagerplas kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Bezoekers van deze website mogen niet (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van SWV Kagerplas anders dan voor eigen gebruik op enige manier vermenigvuldigen, verspreiden of openbaar maken.

SWV Kagerplas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze website en/of met de onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.